Pětinásobná Zlatá slavice Naďa Urbánková pokračuje
v roce 2020 v sérii vystoupení doma i v zahraničí.

www.agenturajupiter.cz
info@agenturajupiter.cz